.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
.cMoVe is een betrouwbaar, degelijk gericht bedrijf met meer dan 20 jaar kennis en ervaring op financieel gebied. Wederzijds respect en begrip is de basis waarop ..aMoVe werkt. ..aMoVe  staat voor het leveren van kwaliteit waar u iets mee kan. Wij bespreken uw wensen en geven de mogelijkheden aan, die uitvoerbaar zijn. Wij geven  aan wat u van ons kan verwachten zowel qua werkzaamheden als qua uitkomst. kenmerken zijn flexibel, dienstverlenend, pro-actief, creatief, resultaatgericht, no-nonsense, duidelijkheid en betrouwbaar. Accountantswerkzaamheden zijn gereglementeerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op basis van de geldende accountantswetgeving. Deze regels leggen, naast andere regelgeving, belangrijke verplichtingen op, zowel aan u als bedrijf of instelling, als aan ons als accountants. Voor aMoVe accountants is onafhankelijkheid een bestaansvoorwaarde. Daarmee dienen wij de belangen van onze cliënten in die gevallen waar zij afspraken of verplichtingen hebben om zich tegenover derden te verantwoorden. Wij onderscheiden ons door zoveel mogelijk online te communiceren, zodat u op ieder moment en op elke plaats inzicht kan hebben in uw gegevens. Bij aMoVe heeft u (online) persoonlijk contact met een registeraccountant, die naar u luistert en uw vragen beantwoordt.
Wij kunnen onmogelijk al uw vragen beantwoorden. Daarvoor is de tegenwoordige samenleving te ingewikkeld geworden. .cMoVe heeft voor vragen die buiten de eigen expertise liggen een netwerk van vertrouwde adviseurs, die ingezet kunnen worden of  waar wij u naar kunnen verwijzen. Onze doelstelling is dat u steeds adequaat wordt geholpen. Misschien heeft u andere vragen op financieel en organisatorisch gebied waar u een antwoord voor zoekt. Vraag het ons en u komt verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op door het contactformulier in te vullen of vraag een offerte of abonnement aan.Naast of in plaats van controle- en samenstelwerkzaamheden kunnen wij u advies. Voor ons gelden als randvoorwaarden dat:- advieswerkzaamheden niet mogen botsen met de aan ons gestelde onafhankelijkheidseisen- het gevraagde advies past binnen de competenties van ons kantoor- het advies niet wettelijk aan anderen is voorbehouden. Als u ons om advies vraagt dat wij niet kunnen of mogen geven, zullen wij u altijd behulpzaam zijn om een andere oplossing te vinden. Bij controle en aanverwante werkzaamheden kunt steeds de advisering verwachten die bij die werkzaamheden hoort. Binnen deze kaders verrichten wij de diensten die u wilt en die bij u passen. Wij werken zowel op basis van een op maat gemaakte offerte als op basis van vaste bedragen. Voor adviesdiensten kunt u bovendien gebruik maken van abonnementen voor specifieke diensten.
Wie is .aMoVe
Beleid Evaluatie Governance Toezicht