.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Contact voor informatie of offerte Drs. G.A.M. (irma) Oomes RE RA: irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht