.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Veel regels Voor een ieder die een organisatie runt geldt meestal een veelheid aan wet- en regelgeving, ook wel administratieve lasten genoemd. Accountants doen daar niet voor onder. Er zijn vele wetten, regels en standaarden, waaraan moet worden voldaan als sprake is van accountantscontrole. Wat is accountancy Accountants bieden een redelijke zekerheid (niet de hoogste en zeker niet absoluut) dat in het algemeen financiële overzichten in orde zijn. Het geven van deze zekerheid wordt  ‘assurance ‘genoemd. Een belangrijk financieel overzicht is de jaarrekening. Algemene eisen Voor de uitvoering van accountantswerkzaamheden is belangrijke dat de accountant moet kunnen voldoen aan eisen van onafhankelijkheid, deskundigheid, objectiviteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Alleen als aan deze eisen kan worden voldaan is mogelijk een opdracht te accepteren
Voor welke accountantsopdrachten kunt u bij ons terecht? 1. Assurance: in principe het verzorgen van een (accountants) controleverklaring, een rapport van feitelijke bevindingen, een beoordeling van financiële cijfers of een andere  verklaring 2. Assurancer-elated: hierbij wordt geen controle uitgevoerd, maar de jaarrekening opgesteld, waarbij een zogenaamde ‘samenstellingsverklaring’ wordt gegeven 3. Advies: wij onderscheiden 3 soorten van advies: a. natuurlijk advies: het advies dat u kunt verwachten als logisch gevolg van controle of andere werkzaamheden. b. Zelfstandig advies: over kwesties of vragen die u aan ons voorlegt. c. andere werkzaamheden, die u aan ons wilt opdragen.
Accountantsopdrachten
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht