.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Waarom een accountant? - omdat u het wilt - omdat u er toe gedwongen bent Waarom kiest u voor ons? - omdat u meer verwacht dan alleen een controleverklaring - omdat u deskundig en professioneel geadviseerd wilt worden - omdat u ondanks de digitalisering persoonlijk behandeld wilt worden Wanneer kiest u niet voor ons? - als u wettelijk bent aangewezen als organisatie van openbaar belang
Waarvoor kunt u bij ons terecht? Controleverklaringen - de controleverklaring bij uw jaarrekening - de controleverklaring bij een projectafrekening - de controleverklaring bij andere afrekeningen - beoordeling van financiële overzichten Samenstelling van de jaarrekening Advies - deskundig (accountants) advies bij uw strategiebepaling - een zakelijk deskundige waar u vertrouwelijk mee kunt sparren en spiegelen - onafhankelijk en onpartijdige beoordeling van financiële positie van uw onderneming
Ondernemers
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht